Home


 

Společnost MAJA v.o.s. Brno byla založena v roce 1992. Od začátku se zabývala obchodní činností, od roku 1995 soustředila svoje aktivity také do oblasti finančních služeb a od roku 1998 provozuje rekreační středisko v oblasti Veverské Bítýšky.

 

HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI

 

1. Finanční služby

Komplexní řešení pohledávkových a závazkových vztahů

Spolupráce se správci konkursních podstat, likvidátory společností, bankovními domy a exekutorskými úřady

 

2. Obchodní služby

Nákup a prodej movitého a nemovitého majetku

 

3. Provoz rekreačního střediska

Veškeré informace získáte na  www.rekreacebilypotok.cz

 


  MAJA v.o.s. Brno tel./fax: +420 5 41214276
  Jana Uhra 4, 602 00 Brno
  IČ: 46904638 E-mail: info@maja.cz
  DIČ: CZ46904638 http: www.maja.cz